Sujungti viešojo sektoriaus iššūkius ir komandas, turinčias inovatyvių idėjų ar sprendimų

MŪSŲ MISIJA

APIE GOVTECH LABORATORIJĄ

GovTech Laboratorijos komanda dirba viešajame sektoriuje ir skatina inovatyvių sprendimų kūrimą ir pritaikymą valstybėje. GovTech Laboratorija padeda viešojo sektoriaus institucijoms identifikuoti iššūkius, su kuriais jos susiduria, ir išsiaiškinti, kaip šie iššūkiai galėtų būti sprendžiami naujomis technologijomis, įtraukia startuolius bei smulkų ir vidutinį verslą į inovatyvių sprendimų kūrimą ir akseleruoja startuolius #GovTech ir #TechForGood srityse.

GovTech Laboratorijos veikla prasidėjo 2019 m. programos „Kurk Lietuvai“ rėmuose, bendradarbiaujant su Ekonomikos ir inovacijų ministerija, o 2019 m. pabaigoje GovTech Laboratorija oficialiai startavo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje (MITA). Nuo tada GovTech Laboratorija jau apdovanota 2019 m. Europos Politikos inovacijų apdovanojimuose, o 2020 m. pelnė geriausią Lietuvos viešojo sektoriaus projekto apdovanojimą, įsteigtą Projektų valdymo instituto (Project Management Institute, PMI).

KĄ MES DAROME?
01
GovTech Laboratorija apjungia GovTech iššūkius ir idėjas

GovTech iniciatyvoje startuoliai ir mažos įmonės atlieka ypač didelį vaidmenį- jie kviečiami teikti savo idėjas viešojo sektoriaus iššūkiams. GovTech Lab padeda startuoliams dalyvauti Iššūkių serijoje, ieškoti potencialių investuotojų ir akseleratorių tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuose, o geriausioms idėjoms- pasirašyti sutartis su valstybe. O gal turi pasiūlymą viešajam sektoriui, kuriam nėra paskelbtas iššūkis? Susisiek- padėsime sujungti su reikalinga institucija.

Tam, kad viešojo sektoriaus neaplenktų naujausi technologiniai sprendimai, įsteigėme GovTech laboratoriją, kurios pagalba susitinka viešojo sektoriaus iššūkiai ir technologiniai sprendimai. Laboratorijoje bet kuri viešoji institucija, organizacija ar įstaiga gali dalintis savo iššūkiais, ir verslai, akademikai, piliečiai gali siūlyti jos sprendimą. GovTech Lab tikslas- jungti technologijų kūrėjai su realiais iššūkiais, kurių reikia visuomenės gerovei; skatinti GovTech startuolių atsiradimą jungiant juos su potencialiais investuotojais ir viešojo sektoriaus klientais bei dalintis žiniomis apie naujausias technologijas su viešojo sektoriaus darbuotojais.

GovTech Laboratorija akseleruoja GovTech komandas
02

Padedame startuoliams bei smulkiems ir vidutiniams verslams, dirbantiems su GovTech sprendimais, patikrinti jų idėjas, sukurti MVP (angl. minimal viable product), kurti ir plėsti jų verslus. Kuriame GovTech Akseleratorių, kuris padės komandoms, dirbančioms su viešojo sektoriaus institucijomis GovTech Iššūkių serijos metu. Akseleratoriuje bus teikiamos ekspertų konsultacijos verlo vystymo, viešųjų pirkimų, rinkodaros ir kitais klausimais. Šis procesas padės startuoliams rasti reikiamus klientus tiek Lietuvos viešajame sektoriuje, tiek užsienyje.

GovTech Laboratorija buria
GovTech Bendruomenę
03

Stipri GovTech bendruomenė yra mūsų kraujas ir siela! Todėl dalinamės GovTech žiniomis ir buriame inovatorių bendruomenę tiek viešajame sektoriuje, tiek už jo ribų. Organizuojame bendruomenės renginius skirtus tiek viešajam, tiek privačiam sektoriui – pradedant vietiniais susitikimais ir baigiant GovTech Baltic Leaders konferencija. Prisijunkite prie viešo GovTech bendruomenės kanalo Slack‘e ir bendraukime!

 
 

GOVTECH IŠŠŪKIŲ SERIJOS

01 // Kas tai yra?
1. Indentifikuojami viešojo sektoriaus iššūkiai
2. Skelbiamas kvietimas idėjoms
3. Vyksta „Pitch Day“ ir atrenkamos geriausios idėjos bei komandos
4. Akseleruojamos geriausios idėjos
5. Vyksta „Demo Day“
6. Įgyvendinimas arba viešieji pirkimai

GovTech iššūkių serija yra sistemingas keturių pagrindinių etapų procesas, kurio tikslas - sukurti sprendimą konkrečiam viešojo sektoriaus institucijos iššūkiui. Tai įprasto viešųjų pirkimų proceso inovacija, pritaikanti pirkimus greitam technologiniam progresui.

  1. Iššūkių serija pradedama kvietimu viešojo sektoriaus institucijoms pateikti savo turimą problemą, kurią būtų galima išspręsti naudojant inovatyvias technologijas. GovTech laboratorijos komanda institucijoms padeda atrinkti ir apibrėžti iššūkius, įvertina jų tinkamumą iššūkių serijos procesui. Išgryninus problemą, viešojo sektoriaus institucija tampa savo iššūkio savininku, atsakingu už bendradarbiavimą likusioje serijos dalyje.

  2. Konkretūs viešojo sektoriaus iššūkiai yra paskelbiami viešai, inovatyvios komandos kviečiamos teikti pasiūlymus. Didesniam pasiekiamumui užtikrinti naudojamos viešinimo kampanijos, bendradarbiaujama su inovacijų bendruomenės atstovais. Pasiūlymus gali teikti visos inovatyvios komandos, įskaitant startuolius, SVV, akademijos atstovus ar suinteresuotus piliečius, kurių sprendimo būdai atitinka iššūkio savininko iškeltus reikalavimus.

  3. Pateiktų pasiūlymų pristatymui organizuojama „Pitch Day“, kurios metu inovatyvios komandos turi galimybę pristatyti savo idėją. GovTech laboratorija kartu su iššūkio savininku ir ekspertais atrenka geriausius kiekvieno iššūkio pasiūlymus. Bendradarbiavimas tęsiamas su atrinktoms komandoms, joms suteikiamos ekspertinės konsultacijos, įgalinančios sėkmingą prototipo kūrimo procesą.

  4. Iššūkių serijos pabaigoje surengiamas finalinis „Demo Day“ renginys, kurio metu inovatyvios komandos pristato sukurtus iššūkių sprendimus.

02 // Proceso struktūra

Iššūkių serija gali vykti dviem būdais - viešųjų pirkimų būdu arba už viešųjų pirkimų rėmų.

Pirmasis variantas: nuo pat iššūkio serijos pradžios institucija vykdo viešąjį pirkimą - projekto konkursą. Šis pirkimas taikomas tada, kai reikia išsirinkti geriausią siūlomą idėją (planą, projektą). Su keletu atrinktų projekto konkurso laimėtojų einama į neskelbiamas derybas.

Antrasis variantas: iššūkio sprendimo paieška vykdoma kaip detali ir intensyvi rinkos konsultacija. Serijos pabaigoje pristačius geriausią iššūkio sprendimą, institucija sprendžia dėl galimybės pradėti pirkimą. Jeigu sprendimas atitinka institucijos poreikį, skelbiamas viešasis pirkimas, o sprendimą kūrusi komanda konkuruoja dėl šio pirkimo laimėjimo.

 

Užregistruoti iššūkį gali bet kuri viešojo sektoriaus institucija, o pasiūlyti idėją kviečiamos visos inovatyvios komandos, įskaitant startuolius, SVV, akademinio sektoriaus atstovus ar suinteresuotus piliečius.

Vidutinė iššūkių serijos proceso trukmė - apie 6 mėnesiai.

GOVTECH

INOVACIJŲ PAIEŠKA

01 // Kas tai yra?

GovTech Inovacijų paieška buvo sukurta siekiant padėti viešojo sektoriaus institucijoms atlikti rinkos tyrimą prieš pradedant konkretų projektą ar nustatant sąlygas viešajam pirkimui.

GovTech inovacijų paieškos tikslas - išplėtoti idėjų banką, kurias būtų galima panaudoti tolesniame proceso vystyme. Viešojo sektoriaus institucijos suformuluoja užklausą rinkai, o rinkos dalyviai gali užmegzti kontaktą su viešo sektoriaus institucijomis „Klausimų-atsakymų“ sesijos metu. Rinkos dalyviai teikia savo idėjas ir vėliau yra kviečiami jas pristatyti viešojo sektoriaus atstovams. Šis procesas leidžia viešojo sektoriaus institucijoms atlikti rinkos analizę neeikvojant resursų, o privatus sektorius gauna galimybę išleisti savo produktus į rinką ir gauti daugiau matomumo. 

Viešasis sektorius suformuluoja UŽDUOTĮ rinkai
Ieškoma inovatyvių idėjų, kurios galėtų būti naudojamos projektui
02 // Proceso struktūra

Inovacijų paieškos procesas organizuojamas kaip rinkos tyrimas. Pateikti užklausą gali bet kuri viešojo sektoriaus institucija, o pasiūlyti idėją kviečiamos visos inovatyvios komandos, įskaitant startuolius, SVV, akademinio sektoriaus atstovus ar suinteresuotus piliečius.

Vidutinė inovacijų paieškos proceso trukmė - apie 1 mėnuo.

Geriausios idėjos pristatomos institucijoms, kurios vėliau performuluoja savo projektą