Prisidėkite prie Lietuvos sėkmės pasiūlydami savo inovatyvią idėją ar sprendimą, kuris galėtų būti panaudotas sprendžiant viešojo sektoriaus iššūkius.

JŪSŲ MISIJA

Ar turite novatorišką idėją ar sprendimą, kurį pasiūlyti būsimam viešojo sektoriaus projektui ar viešiesiems pirkimams?
Ar turite inovatyvią idėją, kurią norėtumėte pritaikyti įgyvendinant vieną iš GovTech iššūkių?