IŠŠŪKIAI

GOVTECH IŠŠŪKIŲ SERIJA

IŠŠŪKIS #2

Kaip inovatyviai atlikti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūrą?

Kontekstas

  • RRT vykdo LT įsisteigusių patikimumo užtikrinimo paslaugų (PUP) teikėjų ir jų paslaugų priežiūrą. Priežiūros tikslas – užtikrinti, jog paslaugų teikėjai ir paslaugos visada atitiktų keliamus reikalavimus bei būtų patikimos ir saugios;

  • PUP teikėjai: šiuo metu Lietuvoje jų yra 4, o bendrai ES – daugiau nei 200;. PUP naudojimas: 678 017 kvalifikuotų elektroninio parašo sertifikatų, sudarytų LT teikėjų (2019 m. pab.) ir 59 611 852 laiko žymos (per 2019 m.);

  • Šiuo metu PUP teikėjų veiklos stebėsena vykdoma nenaudojant jokių automatizuotų priemonių (tik per RRT darbuotojų atliekamus dokumentų patikrinimus / auditus arba gavus informaciją apie galimus pažeidžiamumus, neatitikimus pan.);

  • Galima situacija, kai nebus operatyviai užfiksuoti įvykę pasikeitimai ar pažeidžiamumai, turintys įtakos šių paslaugų saugumui ir patikimumui, dėl ko nukentės šių paslaugų naudotojai.

Iššūkis

RRT siekia, kad automatizavus tam tikrus patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūros procesus, naudotojai visada gautų patikimas bei saugias paslaugas.

Sprendimas

Sprendimas turėtų: 

  • Stebėti teikiamų paslaugų pasiekiamumą esamuoju laiku;​

  • Stebėti paslaugų teikėjų interneto svetainėse skelbiamos informacijos ir dokumentų pasiekiamumą / pakeitimus;

  • Stebėti informaciją apie nustatytus / žinomus paslaugų teikėjų naudojamų technologinių sprendimų pažeidžiamumus.

Kodėl verta dalyvauti?

  • Jeigu bus sukurtas tinkamas sprendimas, RRT  yra pasiruošusi tokį sprendimą pirkti;

  • Sukūrus sėkmingai veikiantį įrankį, pagal poreikį būtų automatizuojami ir kiti susiję procesai, toliau optimizuojant patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūrą ir užtikrinant visus reikalavimus atitinkančią paslaugų kokybę;

  • Perspektyvoje toks sprendimas galėtų būti naudojamas ir analogiškų kitose ES šalyse veikiančių patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūros institucijų, prižiūrinčių jose įsisteigusius paslaugų teikėjus.

Papildoma informacija

Detalų iššūkio aprašymą galite rasti čia (EN ir LT):

Kontaktai

Jei turite klausimų, susijusių su procesu, dalyvavimu, terminais ar bet kuo, kas susiję su GovTech iššūkių seriją - susisiekite el. paštu info@govtechlab.lt.

Iššūkio

savininkai

Ryšių Reguliavimo Tarnyba

Iššūkio pristatymas

Iššūkio pristatymas lietuvių kalba: